SMS service

Tilmeld dig vores sms service:Ved ombygning/tilbygning eller nybygning eller andre opgaver, der kræver en del kørsel med tunge kørertøjer, skal dette meddeles til foreningens Formand Niels Skou, tlf.: 23872018 eller på mail hnskou@outlook.dk inden arbejdet påbegyndes, idet ødelagte veje skal genetableres efter endt byggeri/arbejde, eller senest ultimo marts måned, for den enkelte grundejers egen regning. Såfremt dette ikke sker vil bestyrelsen forstå bestilling af genetablering for grundejerens regning.