SMS service

Tilmeld dig vores sms service:Kontingent - Takstblad

Nedenstående opkræves den 1. juni hvert år. Fakturaen fremsendes pr. mail til oplyste e-mail, og pr. post til hjemmeadressen til de grundejer uden e-mail.

Kontingent Kr. 500,00 pr. regnskabsår

Vedligeholdelse af veje og grønne arealer Kr. 500,00 pr. regnskabsår

Vedligeholdelse af ledningsnet Kr. 250,00 pr. foregående kalenderår

Vandmåler afgift Kr. 75,00 pr. foregående kalenderår

+vandforbrug og 1/233 del af vandledningstab - se takster under Vand.

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     -

Rykkergebyr ved for sent betaling Kr. 100,00

Bliver udstående ikke betalt senest efter 3. rykker sendes sagen til inkasso og der lukkes for vandforsyningen.

Lukning og genåbning for vandforsyning minimum Kr. 1.875,00 eller efter regning fra vores VVS