SMS service

Tilmeld dig vores sms service:Kontingent - Takstblad

Nedenstående opkræves den 1. juni hvert år. Fakturaen fremsendes med post til oplyste hjemmeadresse.


Kontingent Kr. 500,00

Vedligeholdelse af veje og grønne arealer Kr. 500,00

Vedligeholdelse af ledningsnet Kr. 250,00

Vandmåler afgift Kr. 75,00

+vandforbrug og 1/233 del af vandledningstab - se takster under Vand.

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     -

Rykkergebyr ved for sent betaling Kr. 100,00

Bliver udstående ikke betalt senest efter 3. rykker sendes sagen til inkasso og der lukkes for vandforsyningen.

Lukning og genåbning for vandforsyning minimum Kr. 1.875,00 eller efter regning fra vores VVS