SMS service

Tilmeld dig vores sms service: 

Kontingent - Takstblad
Periode 1. juni 2018 – 31. maj 2019

Nedenstående opkræves den 1. juni hvert år. Fakturaen fremsendes med post til oplyste hjemmeadresse.


Kontingent Kr. 500,00

Vedligeholdelse af ledningsnet Kr. 250,00

Vandmåler afgift Kr. 75,00

Vedligeholdelse af veje og grønne arealer Kr. 500,00

+vandforbrug og 1/233 del af vandledningstab - se takster under Vand.

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     -

Rykkergebyr ved for sent betaling Kr. 100,00

Bliver udstående ikke betalt senest efter 3. rykker sendes sagen til inkasso og der lukkes for vandforsyningen.

Lukning og genåbning for vandforsyning Kr. 1.875,00