SMS service

Tilmeld dig vores sms service:Faktura fremsendes primo juni måned efter følgende takster:

Årligt kontingent  1. april – 31. marts    kr.                               1.000,00

Vand – Takstblad   1. januar - 31. december               2024                  2023

Årligt fast afgift                                               kr.                 700,00               400,00

Forbrug pr. m3                                               kr.                   21,86                 18,28

Rykkergebyr pr. gang                                    kr.                  100,00               100,00

Gebyr for manglende aflæsning                    kr.                  500,00               500,00

Lukning/genåbning                                        kr.               1.875,00            1.875,00

Lukning og genåbning for vandforsyning minimum Kr. 1.875,00 eller efter regning fra vores VVS

Vandforbruget afregnes efter ovenstående periode men, opkræves først
pr. den 1. juni det efterfølgende år, sammen med kontingent m.m.

Bliver udstående ikke betalt senest efter 3. rykker sendes sagen til inkasso og der lukkes for vandforsyningen.

Frostsprængninger er for egen regning.

Hvordan opkræves vand
Grundejerforeningen Mindegårdens Sommeland køber vandet hos Hejls Vandværk og opdeler udgifterne til jer enkeltvis, afhængig af forbrug.

Målerstanden skal senest den 5. januar indrapporteres til Blue Kolding.  Indrapporteringen kan ske elektronisk på Blue Koldings hjemmeside. Det anbefales, at I bruger denne mulighed. Aflæsningskort fremsendes fra Blue Kolding med post eller med e-mail, hvis Blue Kolding har jeres e-mailadresse.

Har I ikke oplyst dem e-mailadressen, kan I tilføje den selv på deres hjemmeside https://bluekolding.dk/selvbetjening/ 

Bemærk at Grundejerforeningen ikke har noget at gøre med aflæsningen af målerstand eller opgørelse af vandforbruget.     

Betalingen for vandforbruget sker altid i forbindelse med opkrævning af kontingent primo juni.