SMS service

Tilmeld dig vores sms service: 

Vand
Periode 1. januar - 31. december

Vandforbruget afregnes efter ovenstående periode men, opkræves først
pr. den 1. juni det efterfølgende år, sammen med kontingent m.m.

Pris pr. m³ for forbruget i 2019 kr. pr. m³ 10,82
Vandledningstab pr. husstand 2019 Kr. 52,00
Opkræves den 1. juni 2020

Bliver udstående ikke betalt senest efter 3. rykker sendes sagen til inkasso og der lukkes for vandforsyningen.

Lukning og genåbning for vandforsyning minimum Kr. 1.875,00 eller efter regning fra vores VVS

Frostspringninger er for egen regning.

Pris pr. m³ for forbruget i 2018 kr. pr. m³ 10,82
Vandledningstab pr. husstand 2018 Kr. 44,00
Opkræves den 1. juni 2019

Pris pr. m³ for forbruget i 2017 kr. pr. m³ 10,82
Vandledningstab pr. husstand 2017 Kr. 4,00
Opkræves den 1. juni 2018

Pris pr. m³ for forbruget i 2016 kr. pr. m³ 10,82
Vandledningstab pr. husstand 2016 Kr. 28,00
Opkræves den 1. juni 2017

Pris pr. m³ for forbruget i 2015 kr. pr. m³ 10,82
Vandledningstab pr. husstand 2015 Kr. 100,00
Opkræves den 1. juni 2016

Pris pr. m³ for forbruget i 2014 kr. pr. m³ 10,50
Vandledningstab pr. husstand 2014 Kr. 43,00
Opkræves den 1. juni 2015