SMS service

Tilmeld dig vores sms service: 

Ejerskifte

 

Ved ejerskifte, står sælger for fremvisning af sidste fremsendte faktura til ejendomsmægler
eller køber, af fakturaen fremgår den sidste aflæsning af vandmåleren.


Vandledningstab samt vandforbruget oplyst i m3 fra den sidste fremsendte faktura og til salgsdato, skal afregnes på refusionsopgørelsen mellem sælger og køber.
Opgørelsen mellem tidligere ejer og ny ejer er foreningen uvedkommende.
Den nye ejer vil, af foreningen, blive opkrævet for hele kalenderårets forbrug,
sammen med kontingent m.m. den 1. juni året efter.


Se taksterne på hjemmesiden under Kontingent/Vand.


Vigtige oplysninger, v/ejerskifte, som skal mailes til: LTP@falck.dk

* Sommerhus adresse

* Den nye ejers: navn, hjemme adr., postnr. og by

* Den nye ejers: tlf. nr./mobil nr. og evt. mail adr.

* Tidligere ejers: navn, hjemme adr., postnr. og by


Kan sidste fremsendte faktura ikke fremskaffes, kan sidste aflæsning af vandmåler blive oplyst
ved at maile til: jette.thomsen@hotmail.com